.


Topográfia - Helyrajz
A topográfia a földfelszíni tereptárgyak közvetlen, helyszíni felkeresésén alapuló leírásával foglalkozik. Egy topográfiai térkép egységes szemléletet ad a terep ábrázolásában, függetlenül attól, hogy hol készült.
A topográfia kiterjed a városokra, lakóhelyekre, közlekedési eszközökre.
Érdeklődésem középpontjában a városi topográfia áll, az épületek és tereptárgyak megörökítése.Olyan helyszíneket keresek fel, ahol felfedezhetem az egységes szemléletet a geometriai formákban. Ember nélküli terekkel dolgozom, de az ember által elhelyezett tárgyakkal.
Helyrajzaim a tárgyak rendezettségéről és rendszeréről szólnak. Ezen rendszer segítségével készítek geometriai szeleteket a világról.


Topologikus tér
A topologikus tér matematikai struktúra.  A matematikai struktúra halmazelméleti fogalom, amely egy alaphalmazt valamint a relációk és műveletek függvényeit tartalmazza.
Az ember nélküli belső terek nagy hasonlóságot mutatnak a topologikus térrel. Az általam megörökített terek képviselik a fő halmazt, melyben jelen vannak az emberek által behelyezett tárgyak, mint apróbb halmazok családja. Ez a fajta objektum rendszer képes letisztultságot vagy bonyolultabb képet alkotni.